Giáo xứ thông báo_Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Phối Khóa 01_2022.

Giáo xứ thông báo_Lớp Giáo Lý Dự Tòng Và Hôn Phối Khóa 01_2022.

GIÁO XỨ XIN THÔNG BÁO. 1. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN PHỐI KHÓA 01/2022 SẼ ĐƯỢC KHAI GIẢNG...

Chi tiết
Lịch lễ Tết

Lịch lễ Tết

Tổng giáo phận Sài Gòn      Giáo xứ Thị Nghè   Lịch Lễ Tết Nhâm Dần 2022 Văn phòng giáo xứ Thị...

Chi tiết
Thông báo về việc giải tội tập thể trong Mùa Vọng 2021.

Thông báo về việc giải tội tập thể trong Mùa Vọng 2021.

Thông báo về việc giải tội tập thể trong Mùa Vọng 2021. Vậy để chuẩn bị tâm hồn cho Các...

Chi tiết
Chương trình mùa vọng và lễ Chúa Giáng Sinh 2021

Chương trình mùa vọng và lễ Chúa Giáng Sinh 2021

???? Kính gửi Cộng đoàn Chương trình Tĩnh tâm mùa vọng và Lễ Chúa Giáng sinh 2021 (ĐÃ CẬP NHẬT)...

Chi tiết
Chương trình mùa vọng và lịch mới của Giáo xứ

Chương trình mùa vọng và lịch mới của Giáo xứ

CHƯƠNG TRÌNH MÙA VỌNG VÀ LỊCH LỄ MỚI CỦA GIÁO XỨ THỊ NGHÈ     1. Năm phụng vụ mới 2022 (Năm...

Chi tiết
Thông báo về việc thăm viếng bệnh nhân và trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt

Thông báo về việc thăm viếng bệnh nhân và trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt

Tổng giáo phận Sài Gòn Giáo xứ Thị Nghè   Thông báo về việc thăm viếng bệnh nhân và trợ giúp...

Chi tiết