SINH HOẠT MỤC VỤ GIÁO XỨ - Giờ lễ Chúa Nhật:      Sáng: 5g00’ – 6g30’ – 8g00’.      Chiều: 15g00’ –...

SINH HOẠT MỤC VỤ GIÁO XỨ

Giờ lễ Chúa Nhật:

     Sáng: 5g00’ – 6g30’ – 8g00’.
     Chiều: 15g00’ – 16g30’ – 18g00’ – 19g30’

Giờ lễ ngày trong tuần:
Sáng: 5g00’ - Chiều: 15g00’ Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa (Hằng ngày vào lúc 15g00’: Thánh lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa).
Chiều: 18g00’
(Riêng chiều thứ Ba, thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh).

Chầu Thánh Thể:

 Thứ Sáu tuần thứ ba trong tháng, sau lễ chiều (giờ Chầu chung của cộng đoàn giáo xứ).
 Sáng Chúa Nhật tuần IV trong tháng, sau thánh lễ thiếu nhi (giờ Chầu thiếu nhi).
 Chầu cá nhân từ 5g30’ đến 21g00’ tại Nhà Chầu Thánh Thể.

- Rửa tội trẻ em: Chúa Nhật đầu tháng lúc 9g15’.

- Giải tội:
 Sáng thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy   : sau thánh lễ.
 Chiều thứ Bảy hằng tuần             : từ 14g30’.
 Thiếu nhi: sau thánh lễ:

  • Chiều các ngày thứ năm trong tuần.
  • Thiếu nhi các ngày Chúa Nhật: tuần 2 và tuần 3 trong tháng.