Thông báo về việc giải tội tập thể trong Mùa Vọng 2021. Vậy để chuẩn bị tâm hồn cho Các...

Thông báo về việc giải tội tập thể trong Mùa Vọng 2021.
Vậy để chuẩn bị tâm hồn cho Các tín hữu đón nhận ơn Chúa qua dịp đại lễ Giáng sinh, các cha sẽ cử hành nghi thức Bí tích giải tội tập thể trước các thánh lễ Chúa nhật 19/12 (8 thánh lễ). Và trước 3 thánh lễ ngày thứ năm 23/12 (5h00 sáng, 15h00 và 18h00). 
Xin mọi người chuẩn bị  tâm hồn, xét mình về các lỗi phạm, giục lòng ăn năn thống hồi để lãnh nhận bí tích giải tội theo các ngày quy định nêu trên, để rước lễ trong dịp lễ Giáng sinh. Sau đó, khi điều kiện thuận tiện cho phép, buộc phải đi xưng tội riêng vàthể xưng thú những tội trọng đã mắc phải trước khi lãnh nhận bí tích giải tội tập thể.
 Kính báo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC