KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG KHÒA II/2023

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG KHÒA II/2023

THÔNG BÁO GHI DANH LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý...

Chi tiết
THÔNG BÁO LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG - HÔN NHÂN - KII-2023

THÔNG BÁO LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG - HÔN NHÂN - KII-2023

THÔNG BÁOV/v: Khai giảng lớp giáo lý DỰ TÒNG - HÔN NHÂN - KII/2023 Để chuẩn bị bước vào đời...

Chi tiết
Thông báo về việc lãnh nhận bí tích Hoà giải Mùa Chay 2023

Thông báo về việc lãnh nhận bí tích Hoà giải Mùa Chay 2023

Cha sở xin thông báo:  Từ hôm nay ngày 30/03/2023 đến sáng thứ năm tuần Thánh 06/04/2023 sau các Thánh...

Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH 2023

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH 2023

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ MÙA PHỤC SINH.

Chi tiết
KHAI GIẢNG GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG KHOÁ I/2023

KHAI GIẢNG GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG KHOÁ I/2023

Giáo Xứ Thị Nghè THÔNG BÁO V/v Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và giáo lý Hôn nhân khoá...

Chi tiết
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ I /2023.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ I /2023.

THÔNG BÁO GHI DANH LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ nhận ghi danh...

Chi tiết