Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Hình ảnh hoạt động Ban Caritas Giáo xứ Thị Nghè
Sài Gòn ngày giãn cách.

Sài Gòn ngày giãn cách.

Nguồn: https://youtu.be/rcK3lJB0CNA

Chi tiết
Giới thiệu Giáo xứ Thị Nghè

Giới thiệu Giáo xứ Thị Nghè

   

Chi tiết
GIÁO XỨ THỊ NGHÈ: ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ QUANH NHÀ THỜ

GIÁO XỨ THỊ NGHÈ: ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ QUANH NHÀ THỜ

 ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ CHUNG QUANH NHÀ THỜ.    

Chi tiết
Mừng Chúa Phục Sinh

Mừng Chúa Phục Sinh

 

Chi tiết