Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 - Thời Thiên Chúa thi ân - Bài giảng của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh.

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 - Thời Thiên Chúa thi ân - Bài giảng của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh.

Bài giảng tĩnh tâm mùa Chay "THỜI THIÊN CHÚA THI ÂN - NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ". Ngày thứ I ...

Chi tiết
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Biện phân và Sứ mạng - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Biện phân và Sứ mạng - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ III với chủ đề "BIỆN PHÂN...

Chi tiết
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Lắng nghe và Tham dự - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Lắng nghe và Tham dự - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ II với chủ đề "LẮNG NGHE...

Chi tiết
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Gặp gỡ và Hiệp thông - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh.

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Gặp gỡ và Hiệp thông - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh.

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ I chủ đề " GẶP GỠ...

Chi tiết
19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 25-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 25-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

Xin thông báo đến Quý cộng đoàn, các buổi đọc kinh sẽ được cử hành từ Thứ Hai đến Thứ...

Chi tiết
19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 21-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

19:30 | LẦN CHUỖI MÂN CÔI | NGÀY 21-10-2021 | NHÀ THỜ THỊ NGHÈ

Xin thông báo đến Quý cộng đoàn, các buổi đọc kinh sẽ được cử hành từ Thứ Hai đến Thứ...

Chi tiết