Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023_ BÀI GIẢNG CHA GIUSE MARIA NGUYỄN HỒNG PHÚC (NGÀY THỨ I).

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023_ BÀI GIẢNG CHA GIUSE MARIA NGUYỄN HỒNG PHÚC (NGÀY THỨ I).

Bài giảng tĩnh tâm mùa Chay "CƠN CÁM DỖ" Ngày thứ I giảng Tĩnh Tâm Cha Giuse Maria Nguyễn Hồng...

Chi tiết
THÁNH LỄ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU 12/06/2022

THÁNH LỄ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU 12/06/2022

THÁNH LỄ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ LẦN ĐẦU 12/06/2022

Chi tiết
Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte, Thánh lễ giỗ 343 năm | 15-6-2022

Chi tiết
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 - Thời Thiên Chúa thi ân - Bài giảng của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh.

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2022 - Thời Thiên Chúa thi ân - Bài giảng của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh.

Bài giảng tĩnh tâm mùa Chay "THỜI THIÊN CHÚA THI ÂN - NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ". Ngày thứ I ...

Chi tiết
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Biện phân và Sứ mạng - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Biện phân và Sứ mạng - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ III với chủ đề "BIỆN PHÂN...

Chi tiết
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Lắng nghe và Tham dự - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2021 - Lắng nghe và Tham dự - Bài giảng của Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ II với chủ đề "LẮNG NGHE...

Chi tiết