Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HỢP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa

Ban Điều hành:

Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa
Phó khu:                Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Quỳnh
Thư ký:                  Alice Maria Lương Thị Thanh Thủy
Ủy viên mục vụ:    Jeanne d’Arc Trương Thị Ngọc Mai
Ủy viên xã hội:      Phêrô Lê Vinh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Tin xem nhiều

SỐNG LỜI CHÚA

  • 03/04/2020 12:07
  • 440 lượt xem

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

  • 03/04/2020 15:44
  • 295 lượt xem

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ GIÁO XỨ

  • 05/07/2020 16:12
  • 274 lượt xem