Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

09/04/2020
0
Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa

Ban Điều hành:

Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa
Phó khu:                Phanxicô Salêsiô Nguyễn Văn Quỳnh
Thư ký:                  Alice Maria Lương Thị Thanh Thủy
Ủy viên mục vụ:    Jeanne d’Arc Trương Thị Ngọc Mai
Ủy viên xã hội:      Phêrô Lê Vinh

Ý kiến bạn đọc