Giáo xứ Thị Nghè: Diễn nguyện Thánh ca “Đêm Hồng Ân” 2022

Giáo xứ Thị Nghè: Diễn nguyện Thánh ca “Đêm Hồng Ân” 2022

    TGPSG - “Mong rằng sau đêm diễn nguyện hôm nay, ơn bình an của Chúa Giáng Sinh sẽ ở cùng...

Chi tiết
Giáo xứ Thị Nghè - Diễn Nguyện Thánh Ca 2022 - Đêm Hồng Ân
DIỄN NGUYỆN THÁNH CA

DIỄN NGUYỆN THÁNH CA "ĐÊM HỒNG ÂN"

 “Vi vu gió thổi lá rơi Chúa sinh ra giữa cuộc đời lạnh căm Nhân loại thôi hết tối tăm...

Chi tiết
Ba ngày Tĩnh tâm mùa Vọng 2022

Ba ngày Tĩnh tâm mùa Vọng 2022

Giáo xứ Thị Nghè: Ba ngày Tĩnh tâm mùa Vọng 2022 TGPSG - “Sám hối và Hiệp thông” - là...

Chi tiết
Thánh Lễ ban Bí tích Khai tâm 2022

Thánh Lễ ban Bí tích Khai tâm 2022

TGPSG - "Chúng ta cùng thinh lặng một chút để suy nghĩ đâu là hình ảnh Chúa trong tâm trí...

Chi tiết
Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng Giáo xứ 2022

Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng Giáo xứ 2022

Giáo xứ Thị Nghè: Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Bổn mạng Giáo xứ 2022 TGPSG -...

Chi tiết