Tin Tức Giáo Hội

Danh sách Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Các Tân Hạt trưởng nhiệm kỳ 2022-2027. https://tgpsaigon.net/bai-viet/tong-giao-phan-sai-gon-cac-tan-hat-truong-nhiem-ky-2022-2027-67043

Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thượng Hội đồng Giám mục

TÔNG HIẾN EPISCOPALIS COMMUNIO CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 1. Tính hiệp thông giữa...

Ban Bí tích Thêm sức là gì? Ai được ban Bí tích này trong đạo Công giáo?

Ban Bí tích Thêm sức là gì? Ai được ban Bí tích này trong đạo Công giáo? Trong buổi lễ...

Các Thượng Hội đồng Giám mục trong dòng lịch sử

CÁC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC TRONG DÒNG LỊCH SỬ[1] Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng WHĐ (14.6.2022) - Theo Tự...

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

VỊ TÔI TỚ CHÚA, ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE, NHỮNG THÀNH QUẢ TRUYỀN GIÁO VÀ TIẾN TRÌNH XIN...

THÔNG BÁO (V/v mạo danh Đức Tổng Giám mục trên mạng xã hội)

THÔNG BÁO V/v mạo danh Đức Tổng Giám mục trên mạng xã hội Những ngày qua, văn phòng Tòa Tổng...