Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC GIÁO XỨ THỊ NGHÈ

CƠ CẤU TỔ CHỨC GIÁO XỨ.       + Cha Sở   : Giuse Phạm Quốc Tuấn.       + Cha Phó : G.Baotixita Nguyễn...

LỊCH SINH HOẠT MỤC VỤ GIÁO XỨ.

SINH HOẠT MỤC VU GIÁO XỨ. - Giờ lễ Chúa Nhật: + Sáng: 5g00’ – 6g30’ – 8g00’. + Chiều:...

Các linh mục phục vụ họ đạo

Các linh mục phục vụ họ đạo Tính từ năm 1854 đến nay, đã có 13 linh mục từng phụ...

Lượt sử họ đạo Thị nghè

Theo sử chép: “ngôi nhà thờ được xây cất đầu tiên bằng cây ván thô sơ nằm trên cuộc đất...