Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa

Chi tiết
Giáo khu Đức Mẹ La Vang

Giáo khu Đức Mẹ La Vang

Ban điều hành: Trưởng khu          :          Giuse Vũ Văn Thông Phó khu, Thư ký  :          Maria Nguyễn Kim Xuân Phó...

Chi tiết
Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm Trưởng khu:                Maria Nguyễn Thị Nhịn

Chi tiết
Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức

Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức

Ban Điều hành: Trưởng khu                 Phêrô Nguyễn Văn Sáng Phó khu:                      Maria Nguyễn Thị Thu Cúc Thư ký:                        Maria Lâm...

Chi tiết
Giáo Khu Đức Mẹ Fatima

Giáo Khu Đức Mẹ Fatima

Giáo khu Đức Mẹ Fatima Ban Điều hành: Trưởng khu       :                 Giuse Nguyễn Văn Lên Phó khu             :                 Teresa Nguyễn...

Chi tiết