Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Trưởng khu:          Maria Nguyễn Thị Hoa

Chi tiết
Giáo khu Đức Mẹ La Vang

Giáo khu Đức Mẹ La Vang

Ban điều hành: Trưởng khu:                    Maria Nguyễn Thị Lương Hương Phó khu 1+UV xã hội:     Louis Trần Công Thành  Phó...

Chi tiết
Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm Trưởng khu:                Maria Nguyễn Thị Nhịn

Chi tiết
Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức

Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức

Ban Điều hành: Trưởng khu                 Phêrô Nguyễn Văn Sáng Phó khu:                      Maria Nguyễn Thị Thu Cúc Thư ký:                        Maria Lâm...

Chi tiết
Giáo Khu Đức Mẹ Fatima

Giáo Khu Đức Mẹ Fatima

Giáo khu Đức Mẹ Fatima Ban Điều hành: Trưởng khu:                 Giuse Nguyễn Văn Lên Phó khu 1:                    Teresa Nguyễn Thị...

Chi tiết