SINH HOẠT MỤC VU GIÁO XỨ. - Giờ lễ Chúa Nhật: + Sáng: 5g00’ – 6g30’ – 8g00’. + Chiều:...

SINH HOẠT MỤC VU GIÁO XỨ.

- Giờ lễ Chúa Nhật:
+ Sáng: 5g00’ – 6g30’ – 8g00’.
+ Chiều: 15g00’ – 16g30’ – 18g00’ – 19g30’.
- Giờ lễ ngày trong tuần:
+ Sáng: 5g00’. Chiều: 15g00’ , Tối: 18g00’.
(Riêng chiều thứ Ba, thánh lễ được cử hành tại Nhà Chờ Phục Sinh).
- Lịch Giải tội:
+ Sáng từ thứ hai đến thứ Bảy : sau thánh lễ 5g00.
+ Chiều thứ Bảy hằng tuần : từ 14g30’.
Vì những công việc mục vụ khác, KHÔNG GIẢI TỘI ngày Chúa Nhật và sau các thánh lễ chiều ngày thường.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC