Giáo Khu Đức Mẹ Fatima

Giáo Khu Đức Mẹ Fatima

06/04/2020
0
Giáo khu Đức Mẹ Fatima Ban Điều hành: Trưởng khu       :                 Giuse Nguyễn Văn Lên Phó khu             :                 Teresa Nguyễn...

Giáo khu Đức Mẹ Fatima

Ban Điều hành:

Trưởng khu       :                 Giuse Nguyễn Văn Lên
Phó khu             :                 Teresa Nguyễn Thị Kim Vân   
Thư ký               :                 Maria Nguyễn Tuyết Sương
Ủy viên mục vụ:                 Maria Lê Thanh Phụng
Ủy viên xã hội  :                 Giuse Huỳnh Văn Hoa

 

MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU NGÀY 13/05.

Ý kiến bạn đọc