Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Giáo khu Đức Mẹ Fatima Ban Điều hành: Trưởng khu:                 Giuse Nguyễn Văn Lên Phó khu 1:                    Teresa Nguyễn Thị...

Giáo khu Đức Mẹ Fatima

Ban Điều hành:

Trưởng khu:                 Giuse Nguyễn Văn Lên
Phó khu 1:                    Teresa Nguyễn Thị Kim Vân   
Phó khu 2:                    Luca Võ Minh Hoàng             
Thư ký:                        Phêrô Nguyễn Thành Thi
Ủy viên mục vụ:           Maria Lê Thanh Phụng
Ủy viên xã hội:            Phêrô Vũ Chính Đại

MỪNG BỔN MẠNG GIÁO KHU NGÀY 13/05.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC