Giáo Xứ Thị Nghè THÔNG BÁO V/v Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và giáo lý Hôn nhân khoá...

Giáo Xứ Thị Nghè

THÔNG BÁO

V/v Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và giáo lý Hôn nhân khoá I/2023.

​​​​​​HỌC VIÊN 2 LỚP KHAI GIẢNG VÀO LÚC 19G00', THỨ HAI NGÀY 13/02/2023 TẠI LẦU 03 HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ

⛪✍️Giáo xứ nhận ghi danh lớp giáo lý Dự Tòng và giáo lý Hôn Nhân tại văn phòng Giáo xứ hay đăng ký trên trang Web: https://giaoxuthinghe.com/
 đến hết ngày 13/02/2023. Sau ngày khai giảng, giáo xứ sẽ không nhận thêm học viên, các bạn vui lòng đợi khóa sau.
Khóa học bắt đầu từ ngày 13/2/2023 đến 12/5/2023.
1. Đối tượng tham dự:
Tất cả các bạn dự định kết hôn và muốn tìm hiểu đạo Công Giáo để vào đạo.
2. Thời gian đăng ký: 
Các học viên ghi danh trên trang Web: https://giaoxuthinghe.com/
 hay tại văn phòng giáo xứ.
3. Thời gian học: 
Từ 19 giờ – 21 giờ tại lầu 3 nhà giáo lý.
+ Lớp giáo lý dự tòng học vào thứ 2, 4, 6  hàng tuần
+ Lớp giáo lý hôn nhân học vào thứ 3, 5 hàng tuần
Ghi chú:
Sau ngày khai giảng, giáo xứ sẽ không nhận thêm học viên, các bạn vui lòng đợi khóa sau.
Hồ sơ gồm có: 
1. Phiếu đăng ký học của học viên hoặc đăng ký lớp học trên website: https://giaoxuthinghe.com/
2. 3 tấm hình thẻ 3 x4

Ý KIẾN BẠN ĐỌC