Tin tức

MỪNG KÍNH THÁNH COSMA VÀ DAMIANO - BỔN MẠNG MÁI ẤM NHẬT HỒNG - THỊ NGHÈ

   BỔN MẠNG MÁI ẤM THỊ NGHÈ                                                                        HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC THÁNH COSMA VÀ DAMIANO (26.9)                                                                               MÁI ẤM...

Khai giảng lớp Giáo lý dự tòng và hôn nhân khoá II/2022

THÔNG BÁO  V/v Khai giảng lớp Giáo lý hôn nhân và dự tòng. Lớp Giáo Lý Dự Tòng và Giáo...

Chúa Nhật 04/09/2022 - Thánh Lễ Khai Giảng, bắt đầu năm học giáo lý mới 2022-2023 cho các em thiếu nhi

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG GIÁO LÝ. NĂM HỌC 2022-2023 Chúa Nhật 04/09/2022 - Thánh Lễ Khai Giảng, Cha Sở Giuse...

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ II /2022.

THÔNG BÁO  LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN ------------------------- Giáo xứ sẽ nhận ghi danh lớp...

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG 2022

THÔNG BÁO  LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ nhận đăng ký lớp giáo...

Giáo xứ Thị Nghè: 94 thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu ngày 12-6-2022

Giáo xứ Thị Nghè: 94 thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu ngày 12-6-2022 TGPSG -- “Có ba mầu nhiệm: Một...