ĐĂNG KÝ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHOÁ I - 2023

ĐĂNG KÝ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHOÁ I - 2023

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG  LINK ĐĂNG KÝ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScImoENwrOUzzf_oq1mTEAxgO5eTRUaZ5PjNrfbjFjD5kfPxg/viewform?usp=sf_link Thời gian học: Từ 19 giờ...

Chi tiết
ĐĂNG KÝ LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHOÁ I - 2023

ĐĂNG KÝ LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHOÁ I - 2023

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN CÔNG GIÁO Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFCFBMOBWEm0nSwrZ-OZ_WE6B2ZjhYdiifQuz_l5LySZGqTg/viewform Thời gian học: Từ...

Chi tiết
THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ I /2023.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ I /2023.

THÔNG BÁO GHI DANH LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ nhận ghi danh...

Chi tiết
Giáo xứ Thị Nghè: Diễn nguyện Thánh ca “Đêm Hồng Ân” 2022

Giáo xứ Thị Nghè: Diễn nguyện Thánh ca “Đêm Hồng Ân” 2022

    TGPSG - “Mong rằng sau đêm diễn nguyện hôm nay, ơn bình an của Chúa Giáng Sinh sẽ ở cùng...

Chi tiết
Giáo xứ Thị Nghè - Diễn Nguyện Thánh Ca 2022 - Đêm Hồng Ân
DIỄN NGUYỆN THÁNH CA

DIỄN NGUYỆN THÁNH CA "ĐÊM HỒNG ÂN"

 “Vi vu gió thổi lá rơi Chúa sinh ra giữa cuộc đời lạnh căm Nhân loại thôi hết tối tăm...

Chi tiết