Thông báo Giáo xứ sẽ cử hành thánh lễ trở lại vào ngày 01/03

Thông báo Giáo xứ sẽ cử hành thánh lễ trở lại vào ngày 01/03

THÔNG BÁO CỦA GIÁO XỨ THỊ NGHÈ VỀ THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN. - Bắt đầu cử hành Thánh lễ TỪ...

Chi tiết
THÔNG BÁO DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO.

THÔNG BÁO DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO.

THÔNG BÁO GIÁO XỨ SẼ KHÔNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ TỪ TRƯA 12G00' NGÀY 09/02/2021.

Chi tiết
Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse

Sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp Năm đặc biệt về thánh Giuse Ngày 8/12/2020, cùng...

Chi tiết
Chương trình Mùa Vọng và Giáng Sinh
KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ. THÁNH LỄ...

Chi tiết
Chương trình lễ các thánh Nam Nữ và các Linh hồn