Các linh mục phục vụ họ đạo Tính từ năm 1854 đến nay, đã có 13 linh mục từng phụ...

Các linh mục phục vụ họ đạo

Tính từ năm 1854 đến nay, đã có 13 linh mục từng phụ trách họ đạo Thị Nghè (chưa kể cha Abonnel (1887):

Số TT

NĂM THÁNH - HỌ & TÊN CHA SỞ 
1.       1854 ANTÔN TRIÊM
2.       1867 GENTILLON
3.       1869 MARTIN
4.       1873 REMIGIUS DELPECH
5.       1876 PETRUS JOSEPH GRESET
6.       1879 FOUGEROUSE
7. 1885 REMIGIUS DELPECH
8.       1912 ALEXANDRE LIOGER
9.       1936 PHAOLO ĐÀO TRÍ TỊNH
10.       1956 FELIX LÊ VĨNH KHƯƠNG
11.                          1966 PXICO XAVIER PHAN VĂN THĂM
12.                          1974

DOMINICO VÕ VĂN TÂN 

13. 1991 PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG DANH​
 
14.  2013

PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÙNG

15.  2022 GIUSE PHẠM QUỐC TUẤN

Ngoài ra, trong thập niên 1860, một số năm họ đạo không có linh mục phụ trách, nhưng có các thừa sai đến làm mục vụ:
·        Cha Paul Puginier (Phước)     186?-186?
·        Cha Colombert (Mỹ)              186?-1867
·        Cha Pirreau                          1867-1869
·        Cha Gauthier                        1867-1869

Ý KIẾN BẠN ĐỌC