Chợ phục vụ miễn phí (giá 0đ)

Chợ phục vụ miễn phí (giá 0đ)

 THÔNG BÁO MỚI TỪ GX.THỊ NGHÈ  Trên tinh thần chia sẻ và giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh dịch bệnh...

Chi tiết
Thư ngỏ_Ban Caritas Giáo xứ Thị Nghè
Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi 2021-2022

Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi 2021-2022

                           THÔNG BÁO V/v tuyển sinh lớp TÌM HIỂU ƠN THIÊN TRIỆU niên khóa 2021-2022 Ban Mục vụ Ơn gọi TGP...

Chi tiết
Quản trị trang web giáo xứ Thị Nghè thông báo

Quản trị trang web giáo xứ Thị Nghè thông báo

Thông báo Quản trị trang web giáo xứ thị nghè xin thông báo. Sáng nay Cha sở ra Thông báo...

Chi tiết
V/v trang facebook mạo danh giáo xứ Thị Nghè
HUẤN THỊ AD RESURGENDUM CUM CHRISTO VỀ VIỆC MAI TÁNG VÀ LƯU GIỮ TRO HỎA TÁNG

HUẤN THỊ AD RESURGENDUM CUM CHRISTO VỀ VIỆC MAI TÁNG VÀ LƯU GIỮ TRO HỎA TÁNG

BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN Huấn thị "Ad Resurgendum cum Christo" về việc mai táng và lưu giữ tro hoả...

Chi tiết