THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ II /2022.

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN KHOÁ II /2022.

THÔNG BÁO  LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN ------------------------- Giáo xứ sẽ nhận ghi danh lớp...

Chi tiết
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG 2022

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG 2022

THÔNG BÁO  LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ nhận đăng ký lớp giáo...

Chi tiết
Giáo xứ Thị Nghè: 94 thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu ngày 12-6-2022

Giáo xứ Thị Nghè: 94 thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu ngày 12-6-2022

Giáo xứ Thị Nghè: 94 thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu ngày 12-6-2022 TGPSG -- “Có ba mầu nhiệm: Một...

Chi tiết
Tĩnh tâm mùa Chay 2022

Tĩnh tâm mùa Chay 2022

,⛪ Kính mời cộng đoàn tham dự Tĩnh tâm mùa Chay vào các ngày: - Thứ Năm 31/03/2022. - Thứ...

Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2022

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2022

CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY VÀ PHỤC SINH 2022.  

Chi tiết
Cáo phó: Thân mẫu Cha chính xứ Thị Nghè qua đời

Cáo phó: Thân mẫu Cha chính xứ Thị Nghè qua đời

Cáo phó Bà Cố Maria Hồ Thị Đó (Thân mẫu Cha chính xứ Thị Nghè) Sinh năm 1936. Đã được...

Chi tiết