GIÁO XỨ XIN THÔNG BÁO. 1. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN PHỐI KHÓA 01/2022 SẼ ĐƯỢC KHAI GIẢNG...

GIÁO XỨ XIN THÔNG BÁO.

1. LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN PHỐI KHÓA 01/2022 SẼ ĐƯỢC KHAI GIẢNG VÀO TỐI THỨ HAI 28/02/2022, THỜI GIAN HỌC 3 THÁNG VÀ SẼ KẾT THÚC VỚI THÁNH LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NGÀY 04/06/2022. VẬY NHỮNG AI MUỐN THAM GIA LỚP GIÁO LÝ NÀY, XIN ĐẾN VĂN PHÒNG GIÁO XỨ NHẬN GIẤY ĐĂNG KÝ. SAU KHI LỚP HỌC ĐÃ KHAI GIẢNG, BAN ĐIỀU HÀNH SẼ KHÔNG NHẬN HỌC VIÊN ĐẾN TRỄ.
2. TRONG TUẦN NÀY, THỨ SÁU NGÀY 11/02, LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC, BỔN MẠNG GIÁO KHU ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC VÀ CŨNG LÀ NGÀY THÁNH HÓA CÁC BỆNH NHÂN. THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ MỪNG BỔN MẠNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH LÚC 18G00'. SAU THÁNH LỄ, CỘNG ĐOÀN CÙNG ĐỌC KINH DÂNG KÍNH ĐỨC MẸ TẠI NÚI ĐỨC MẸ PHÍA TRƯỚC NHÀ THỜ. KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN CÙNG THAM DỰ LỄ ĐỨC MẸ.
3. CĂN CỨ THEO VIỆC HỌC TẬP TRUNG CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI SÀI GÒN, NẾU KHÔNG CÓ GÌ THAY ĐỔI, CÁC EM THIẾU NHI CÁC LỚP GIÁO LÝ SẼ BẮT ĐẦU TẬP TRUNG VÀO CHÚA NHẬT 20/02/2022 VÀ CÁC EM SẼ TRỞ LẠI CÁC LỚP GIÁO LÝ VÀO CHÚA NHẬT 28/02/2022. XIN KÊU GỌI QUÝ PHỤ HUYNH CÙNG CỘNG TÁC ĐỂ ĐƯA CON EM CHÚNG TA TRỞ LẠI NHÀ THỜ VÀ CÁC SINH HOẠT DÀNH CHO CON EM CHÚNG TA.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC