THÔNG BÁO  LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ nhận đăng ký lớp giáo...

THÔNG BÁO 

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN


Giáo xứ sẽ nhận đăng ký lớp giáo lý Dự Tòng và giáo lý Hôn Nhân. Ngày khai giảng: sẽ thông báo sau.
1. Đối tượng tham dự:
Tất cả các bạn dự định kết hôn và muốn tìm hiểu đạo Công Giáo để vào đạo.
2. Thời gian đăng ký: 
Các học viên ghi danh tại văn phòng giáo xứ.
3. Thời gian học: 
Thời gian học: 19 giờ – 21 giờ tại lầu 3 nhà giáo lý. 
+ Lớp giáo lý dự tòng học vào thứ 2, 4, 6  hàng tuần 
+ Lớp giáo lý hôn nhân học vào thứ 3, 5 hàng tuần
Ghi chú:
Sau 1 tuần khai giảng, giáo xứ sẽ không nhận thêm học viên, các bạn vui lòng đợi khóa sau.
Hồ sơ gồm có: 
1. Phiếu đăng ký học của học viên 
2. 3 tấm hình thẻ 3 x4
3. Giấy giới thiệu của cha xứ đang ở (nếu không thuộc GX. Thị Nghè)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC