,⛪ Kính mời cộng đoàn tham dự Tĩnh tâm mùa Chay vào các ngày: - Thứ Năm 31/03/2022. - Thứ...

,⛪ Kính mời cộng đoàn tham dự Tĩnh tâm mùa Chay vào các ngày:
- Thứ Năm 31/03/2022.
- Thứ Sáu 01/04/2022.
- Thứ Bảy 02/04/2022. 
Thánh lễ lúc 18g00', do L.m Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh giảng phòng.
⛪Lưu ý: Sau các thánh lễ có các Cha về giải tội từ 19g00' đến 20g00.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC