THÔNG BÁO GHI DANH LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ nhận ghi danh...

THÔNG BÁO GHI DANH

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Giáo xứ sẽ nhận ghi danh lớp giáo lý Dự Tòng và giáo lý Hôn Nhân.

Khóa học bắt đầu từ ngày 13/2/2023 đến 12/5/2023.

1. Đối tượng tham dự:

Tất cả các bạn dự định kết hôn và muốn tìm hiểu đạo Công Giáo để vào đạo.

2. Thời gian đăng ký: 

Các học viên ghi danh trên trang Web: https://giaoxuthinghe.com/ hay tại văn phòng giáo xứ.

3. Thời gian học: 

Từ 19 giờ – 21 giờ tại lầu 3 nhà giáo lý.

+ Lớp giáo lý dự tòng học vào thứ 2, 4, 6  hàng tuần

+ Lớp giáo lý hôn nhân học vào thứ 3, 5 hàng tuần

Ghi chú:

Sau ngày khai giảng, giáo xứ sẽ không nhận thêm học viên, các bạn vui lòng đợi khóa sau.

Hồ sơ gồm có: 

1. Phiếu đăng ký học của học viên hoặc đăng ký lớp học trên website: https://giaoxuthinghe.com/

2. 3 tấm hình thẻ 3 x4

Ý KIẾN BẠN ĐỌC