THÔNG BÁO GHI DANH LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN Giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý...

????THÔNG BÁO GHI DANH????
LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN
Giáo xứ sẽ khai giảng lớp giáo lý Dự Tòng và lớp giáo lý Hôn Nhân.

KHAI GIẢNG: THỨ TƯ NGÀY 06/9/2023
BẾ GIẢNG: THỨ HAI NGÀY 11/12/2023.

Những ai muốn tham dự xin đăng kí qua trang web, facebook của giáo xứ hoặc xin giấy ghi danh trực tiếp tại văn phòng.
Trước khai giảng 1 tuần, giáo xứ sẽ không nhận thêm học viên.

+ Link đăng ký lớp dự tòng
https://forms.gle/EaXg2a2fzd43zhd2A
+ Link đăng ký lớp Hôn nhân.
https://forms.gle/wnK7Ui7G6YhyqN2m9
Xin cám ơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC