Cha sở xin thông báo:  Từ hôm nay ngày 30/03/2023 đến sáng thứ năm tuần Thánh 06/04/2023 sau các Thánh...

Cha sở xin thông báo:

 ✝️Từ hôm nay ngày 30/03/2023 đến sáng thứ năm tuần Thánh 06/04/2023 sau các Thánh lễ 5g00'; 15g00'; 18g00' Cha sẽ ngồi tòa giải tội.
Quý Ông Bà Anh Chị Em nào chưa lãnh nhận Bí tích Hòa giải xin đến Nhà thờ để được lãnh nhận Bí tích Hòa giải.Xin cám ơn.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC