Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ II với chủ đề "LẮNG NGHE...

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN"
Ngày thứ II với chủ đề "LẮNG NGHE VÀ THAM DỰ" của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh
Thánh lễ lúc 18g00' ngày 17/12/2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Thị Nghè.
 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC