Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN" Ngày thứ III với chủ đề "BIỆN PHÂN...

Bài giảng tĩnh tâm mùa Vọng "THẬT CÓ PHÚC VÌ ĐÃ TIN"
Ngày thứ III với chủ đề "BIỆN PHÂN VÀ SỨ MẠNG" của Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh
Thánh lễ lúc 18g00' ngày 18/12/2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Thị Nghè.
https://www.youtube.com/watch?v=Nrz6x3qoX2I

Ý KIẾN BẠN ĐỌC