Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Hình ảnh hoạt động Ban Caritas Giáo xứ Thị Nghè
Sài Gòn ngày giãn cách.

Sài Gòn ngày giãn cách.

Nguồn: https://youtu.be/rcK3lJB0CNA

Chi tiết
Giới thiệu Giáo xứ Thị Nghè
GIÁO XỨ THỊ NGHÈ: ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ QUANH NHÀ THỜ

GIÁO XỨ THỊ NGHÈ: ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ QUANH NHÀ THỜ

 ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ CHUNG QUANH NHÀ THỜ.    

Chi tiết
Mừng Chúa Phục Sinh

Mừng Chúa Phục Sinh

 

Chi tiết