16-04-2020-Covid-19: các linh mục tu sĩ hy sinh, các nỗ lực bác ái khắp nơi

16-04-2020-Covid-19: các linh mục tu sĩ hy sinh, các nỗ lực bác ái khắp nơi

Tại Âu châu: các linh mục, tu sĩ hy sinh vì covid-19  Tại Ý, các linh mục và tu sĩ...

Chi tiết
13-04-2020-Toàn văn bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh của ĐTC Phanxicô

13-04-2020-Toàn văn bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh của ĐTC Phanxicô

Sau ngày Sabbath (Mt 28: 1), những người phụ nữ đã đi đến ngôi mộ. Đây là cách Tin Mừng...

Chi tiết