Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Ban Điều hành: Trưởng khu                 Phêrô Nguyễn Văn Sáng Phó khu:                      Maria Nguyễn Thị Thu Cúc Thư ký:                        Maria Lâm...

Ban Điều hành:

Trưởng khu                 Phêrô Nguyễn Văn Sáng
Phó khu:                      Maria Nguyễn Thị Thu Cúc
Thư ký:                        Maria Lâm Thị Trang Đài
Ủy viên Phụng vụ:       Maria Bùi Thị Quyên
Ủy viên xã hội:             Phêrô Trịnh Văn An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC