Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Ban điều hành: Trưởng khu          :          Giuse Vũ Văn Thông Phó khu, Thư ký  :          Maria Nguyễn Kim Xuân Phó...

Ban điều hành:

Trưởng khu          :          Giuse Vũ Văn Thông
Phó khu, Thư ký  :          Maria Nguyễn Kim Xuân

Phó khu               :          Giacôbê Thái Quang Hiển
Ủy viên mục vụ  :           Maria Đào Thị Minh Nguyệt

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC