Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Ban điều hành: Trưởng khu:                    Maria Nguyễn Thị Lương Hương Phó khu 1+UV xã hội:     Louis Trần Công Thành  Phó...

Ban điều hành:

Trưởng khu:                    Maria Nguyễn Thị Lương Hương
Phó khu 1+UV xã hội:     Louis Trần Công Thành 
Phó khu 2+UV xã hội:     Phêrô Nguyễn Bảo Vĩnh 
Thư ký:                            Teresa Trần Thị Hạnh
Ủy viên mục vụ 1:           Phêrô Nguyễn Thanh Khiết  
Ủy viên mục vụ 2:           Phêrô Nguyễn Minh Mẫn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC