Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Xin thông báo đến Quý cộng đoàn, các buổi đọc kinh sẽ được cử hành từ Thứ Hai đến Thứ...
???? Xin thông báo đến Quý cộng đoàn, các buổi đọc kinh sẽ được cử hành từ Thứ Hai đến Thứ Sáu mỗi tuần lúc 19g30.
???? Chương trình Trực tuyến Lần chuỗi Mân Côi sẽ được cử hành vào lúc 19g30 ngày Thứ Hai 25/10/2021. Xin mời Quý cộng đoàn cùng tham dự qua Kênh Youtube của Giáo xứ tại https://youtu.be/iBRw8v3ePiM

Ý KIẾN BẠN ĐỌC