Thông báo V/v thành lập Facebook giáo xứ Thị Nghè. Xét thấy trong thời đại kỹ thuật số, phương tiện...

Thông báo

V/v thành lập Facebook giáo xứ Thị Nghè.


Xét thấy trong thời đại kỹ thuật số, phương tiện truyền thông phát triển như ngày nay, cũng như để có thể đưa website chính thức của giáo xứ vào hoạt động một cách triệt để theo đúng mục tiêu mà cha chánh xứ và HĐMV GXTN đã mong muốn, nay chúng con xin được phép thành lập trang facebook Giáo xứ với link https://www.facebook.com/Giáo-Xứ-Thị-Nghè-103234398727922/
Đây cũng là trang facebook chính thức và là nơi để sẻ chia thao thức và niềm tin Kitô Giáo; dựng xây tình bác ái và chân lý; thảo luận trong tinh thần xây dựng, tôn trọng nhau và với mục đích góp phần thăng tiến con người.
Mong là dòng chảy hiệp thông kết nối các cộng đoàn, giáo xứ, đoàn thể...; và nối kết những trái tim.
Với tinh thần Hiệp Nhất - Yêu Thương - Đồng Trách Nhiệm chúng con mong nhận được sự đóng góp ý kiến theo chiều hướng tích cực, và sẽ ngưng hoặc xoá với những comment mang tính bình luận chính trị, những hình ảnh tiêu cực, những bình luận không có hướng xây dựng theo tinh thần Hiệp nhất - Yêu Thương - Đồng Trách Nhiệm. Xin chân thành cảm ơn.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC