Thông báo Để thực hiện việc giản cách xã hội, tránh tập trung quá đông người. Giáo xứ sẽ cử...

Thông báo

Để thực hiện việc giản cách xã hội, tránh tập trung quá đông người. Giáo xứ sẽ cử hành:
I. Ngày thường (8 thánh lễ).
​1. Buổi sáng lúc: 5h00 sáng - 6h00 sáng - 7h00 sáng - 8h00 sáng.
​2. Buổi chiều lúc: 15h00 chiều - 16h00 chiều - 17h00 tối - 18h00 tối.

II. Ngày chúa nhật (14 thánh lễ).
​1. Buổi sáng lúc: 5h00 – 6h00 – 7h00 – 8h00 – 9h00 – 10h00 – 11h00.
​2. Buổi chiều lúc: 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00 – 18h00 – 19h00 – 20h00.
Giáo xứ sẽ hạn chế số người trong mỗi thánh lễ. Vì ích lợi chung, xin Quý ôbace chia thời gian đến với các thánh lễ, để không tập trung quá nhiều người trong cùng một thánh lễ. Xin cám ơn sự cộng tác của Quý vị.

                                         Văn phòng giáo xứ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC