NGHI THỨC PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRAO MÌNH THÁNH CHÚA TẠI GIA (Chúa nhật phục sinh 2020) 1/KHAI MẠC: Hát...

NGHI THỨC PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
TRAO MÌNH THÁNH CHÚA TẠI GIA

(Chúa nhật phục sinh 2020)

1/KHAI MẠC:
Hát kinh Chúa Thánh Thần
- Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
Cộng đoàn: Amen
- Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em
Cộng đoàn: Và ở cùng cha (Thầy).
- Chủ sự: Anh chị em thân mến, cùng với Giáo hội, chúng ta đang sống trong ngày Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh. Chúng ta hãy chúc tụng, tạ ơn
và ngợi khen Thiên Chúa, Đấng do lòng nhân hậu, Ngài đã thực hiện công trình cứu độ nhân loại chúng ta qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh
của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giờ đây, chúng ta được mời gọi tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể của Người. Chúng ta cùng
thành tâm sám hối:
- Chủ sự: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng…
Cộng đoàn: cùng đọc tiếp kinh cáo mình.
- Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.
- Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, ngày hôm nay, Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời.
Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại, xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn: Amen
2/ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9 "Người phải sống lại từ cõi chết".
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em
Cộng đoàn: Và ở cùng cha (Thầy)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm SimonPhêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu
mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia
chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những
dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và
ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.
Ðó là lời Chúa.
Cộng đoàn: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa!
Sau bài Tin Mừng, chủ sự có thể chia sẻ ngắn gọn với cộng đoàn…
3/ RƯỚC LỄ:
Chủ sự: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Cộng đoàn: cùng đọc Kinh Lạy Cha
Chủ sự: Cầm Mình Thánh Chúa, nâng lên và công bố:
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa
Cộng đoàn: Lạy Chúa, con chẳng đáng…
Chủ sự: cho rước lễ
4/ KẾT THÚC
Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện
Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm
Vượt Qua, Chúa đã thương đổi mới Hội
Thánh; xin Chúa cũng luôn che chở giữ gìn,
để Hội Thánh được thấy ngày sống lại vinh
quang. Chúng con cầu xin...
Cộng đoàn: Amen
Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.
Cộng đoàn: Và ở cùng cha (Thầy).
Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng….
Cộng đoàn: Amen
Chủ sự: Nào ta chúng tụng Chúa.
Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa
(Có thể hát một bài kết thúc.)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC