THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC GIUSE LÊ HOÀNG TUẤN   Đức Tổng Giám mục Giuse sẽ phong chức...

 THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC GIUSE LÊ HOÀNG TUẤN

 
Đức Tổng Giám mục Giuse sẽ phong chức Linh mục cho Thầy phó tế Giuse Lê Hoàng Tuấn (hiện tại đang giúp mục vụ tại Giáo xứ Thị Nghè) 
vào ngày THỨ 6 19/06/2020.
THÁNH LỄ TẠ ƠN ( lễ mở tay) của Tân Linh mục Giuse cử hành lúc 9g30 ngày THỨ 7 20/06/2020 tại Giáo xứ Nhân Hoà, quận Tân Phú 
 
❇️ THÁNH LỄ TẠ ƠN của Tân Linh mục Giuse TẠI GIÁO XỨ THỊ NGHÈ cử hành lúc 18g00 Chúa Nhật 28/06/2020 ❇️ 
 
Xin mời cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Tân Linh mục Giuse và các Cha cùng khoá!

Ý KIẾN BẠN ĐỌC