BỔN MẠNG MÁI ẤM THỊ NGHÈ                                                                        HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC THÁNH COSMA VÀ DAMIANO (26.9)                                                                               MÁI ẤM...

   BỔN MẠNG MÁI ẤM THỊ NGHÈ                                                                        HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC
THÁNH COSMA VÀ DAMIANO (26.9)                                                                               MÁI ẤM KHIẾM THỊ
                                                                                                                                                  NHẬT HỒNG – THỊ NGHÈTrong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính lễ Thánh Cosma và Damiano - Bổn mạng của Mái ấm Nhật Hồng – Thị Nghè.

Chúng con kính xin Quý Ân nhân hiệp ý cầu nguyện, tạ ơn Thiên Chúa cùng chúng con trong ngày lễ Bổn Mạng 26.9, để nhờ ơn Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của hai Thánh Cosma và Damiano, chúng con luôn được nhìn thấy ánh sáng tình thương của Chúa tuôn tràn trên chúng con qua sự yêu thương và chia sẻ của Quý Ân Nhân. 

Xin hai Thánh chuyển cầu cho Quý Ân nhân luôn được luôn bình an, và hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Thánh lễ mừng bổn mạng lúc 5g00, thứ hai ngày 26/09/2022. Kính mời Quý Cộng đoàn, Quý Ân nhân hiệp ý cầu nguyện và tham dự thánh lễ.

                                                                                                                                                                                        Tm. Mái ấm

                                                                                                                                                               Nt. Maria Nguyễn Thị Bích Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC