Hình ảnh lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu cho các em vào lúc 8g00' Ngày 16/05/2021.  

Hình ảnh lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu cho các em vào lúc 8g00' Ngày 16/05/2021.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC