KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ. THÁNH LỄ...

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
MỪNG BỔN MẠNG HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ.

THÁNH LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 18g00' TẠI GIÁO XỨ THỊ NGHÈ.

 

 

Tin xem nhiều

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ GIÁO XỨ

  • 05/07/2020 16:12
  • 3973 lượt xem

Thông báo lịch Thánh Lễ 04/08/2020

  • 04/08/2020 19:00
  • 1025 lượt xem

SỐNG LỜI CHÚA

  • 03/04/2020 12:07
  • 611 lượt xem