THÁNH LỄ KHAI GIẢNG GIÁO LÝ. NĂM HỌC 2022-2023 Chúa Nhật 04/09/2022 - Thánh Lễ Khai Giảng, Cha Sở Giuse...

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG GIÁO LÝ.

NĂM HỌC 2022-2023

???? Chúa Nhật 04/09/2022 - Thánh Lễ Khai Giảng, Cha Sở Giuse đánh hồi trống bắt đầu năm học giáo lý mới 2022-2023 cho các em thiếu nhi.

Chủ đề năm học: “Đồng hành cùng Đức Kitô”

???? Lời Chúa: “ Các anh hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.”

Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong năm học mới này ????

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC