Đức Tổng Giuse giải thích về Ơn Toàn xá Portiuncula, được lãnh nhận từ trưa Chúa nhật 01.08.2021 đến nửa...

Đức Tổng Giuse giải thích về Ơn Toàn xá Portiuncula, được lãnh nhận từ trưa Chúa nhật 01.08.2021 đến nửa đêm ngày mai.
➤Link YouTube: https://youtu.be/rB_KCaoTBXc

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC