Ngày 15/09: Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ (Ga 19,25-27) Việc kính nhớ các sự đau khổ Đức Bà hôm...

Ngày 15/09: Đức Mẹ sầu bi, lễ nhớ (Ga 19,25-27)

Việc kính nhớ các sự đau khổ Đức Bà hôm nay liên kết chặt chẽ với ngày lễ suy tôn Thánh Giá ngày hôm qua. Đây cũng là điều dễ hiểu ; giống như Thánh Lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày xưa vào thứ sáu trước lễ Lá, hai cuộc đau khổ phải được nối kết với nhau cách chặt chẽ ; cũng như cuộc đau khổ của chúng ta cũng được nối kết với đau thương của Chúa Giêsu.
Thánh Lễ “Bảy sự thương khó Đức Bà” được hình thành vào thời Trung Cổ. Ở nước Đức, người ta đã mừng thánh lễ này tùy từng nơi vào thế kỷ 15, như địa phận Cologne và Erfurt… Năm 1667 dòng Serviten bắt đầu phổ biến Thánh Lễ này. Mãi đến năm 1814, Đức Thánh Cha Piô VII mới cho phép toàn thế giới mừng kính.
Bảy sự thương khó Đức Bà được liệt kê theo bản văn phụng vụ như sau:
– Lời tiên báo của ông Simêon (Lc 2,34-35).
– Trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-15)- Ba ngày đi tìm Chúa trong Đền Thờ (Lc 2,41-52)
– Con đường lên Golgotha.
– Cuộc đóng đinh Chúa.
– Hạ xác Chúa xuống.
– Chôn xác Chúa trong mồ.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC