Slide background
Giáo xứ Thị Nghè
HIỆP NHẤT - YÊU THƯƠNG - ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Tin mừng: Mt 20,17-28 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc...

Tin mừng: Mt 20,17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì ?”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng ?”. Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Suy Niệm:

Việc giáo dục trong gia đình Kitô hữu phải đầy đủ cả hai mặt tự nhiên và siêu nhiên, vật chất và tinh thần, thể xác và tâm linh. Tình cảm của một người mẹ muốn con mình được chỗ tốt nhất trong thiên hạ như mẹ của các con ông Giêbêđê là điều hết sức bình thường. Nhưng các bậc cha mẹ Công giáo còn là những người giáo dục con cái theo đường lối Thiên Chúa và sống theo ý định của Ngài. Tôi có ý thức trách nhiệm này không và tôi phải làm gì để chu toàn trách nhiệm ấy?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa đã trao cho các bậc cha mẹ trách nhiệm nuôi dạy con cái nên ngành và nên thánh. Xin Chúa giúp các bậc cha mẹ chu toàn được sứ mạng cao cả mà Chúa đã trao phó.


 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC