Thông báo Chúa Nhật 17/10/2021 1. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt nam quyết...

Thông báo

Chúa Nhật 17/10/2021

1. Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, Hội đồng Giám mục Việt nam quyết định chọn ngày Chúa nhật 17/10 là ngày cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho nhân loại, xin cho dịch bệnh sớm chấm dứt trên toàn thế giới, cách riêng tại Việt Nam. Và trong tuần này, ngày thứ sáu 22/10, sẽ là ngày mọi Kitô hữu công giáo Việt Nam ăn chay , kiêng thịt để cầu nguyện cho dịch bệnh. Xin mời gọi Quý ôbace cùng hưởng ứng lời và hiệp thông trong tinh thần chung của Giáo hội Việt Nam trong hai ngày đặc biệt này.

2. Về lịch dâng lễ trong thời gian Sài gòn chưa thể tổ chức các sinh hoạt tôn giáo cách bình thường được điều chỉnh lại như sau: Giáo xứ vẫn giữ lịch lễ ngày Chúa nhật với 13 thánh lễ. Riêng các ngày thường với 3 thánh lễ lúc 5h00, 15h00 và 18h00 kể cả ngày thứ bảy, bắt đầu từ tối hôm nay sẽ không có thánh lễ 19h30, vì số người tham dự thánh lễ này quá ít.

3. Về việc giải tội. Bắt đầu từ nay trở đi, ngoài việc giải tội buổi chiều thứ bảy lúc 14h30. Trong tuần, sau các thánh lễ 5h00 sáng các cha đều giải tội mỗi ngày. Văn phòng giáo xứ lưu ý điều chỉnh lại lịch giải tội. Và cũng xin lưu ý: Ngoài lịch giải tội chiều thứ bảy và mỗi buổi sáng ngày thường, các cha sẽ không nhận giải tội ngày Chúa nhật, cũng như ngoài lịch giải tội được thông báo, trừ trường hợp hối tử hoặc xức dầu bệnh nhân, bởi vì ngày Chúa nhật có rất nhiều lễ và nhiều công việc mục vụ khác như giải quyết hồ sơ hôn phối, các đoàn thể. Nếu nhận giải tội 1 người , sẽ phải giải tội số đông nhiều người khác. Vậy chúng tôi xin thông báo và xin thông cảm, cần có sự thống nhất trong việc tổ chức công việc để tránh mất lòng khi các cha còn phải lo những công việc mục vụ ngoài việc giải tội.

Xin cám ơn cộng đoàn.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC