Nguồn: WGPSG . Linh mục Phê-rô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Mục vụ thuyết trình:Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của người trẻ Chúa Nhật 6.10.2019 từ 19g đến 20g30 tại Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn – TTMV