Chúng ta không nắm được tài liệu chính xác nào về hai vị thánh này. Theo trình thuật về cuộc tử đạo, truyền thuyết cho rằng họ là hai anh em sinh đôi, hoạt động nghề lương y ở miền Kilikien và có biệt danh là Anárgyroi “không nhận tiền”, chỉ vì cả hai lo chữa trị các bệnh nhân nghèo hèn, không nhận bất cứ thù lao nào cả.

Chúng ta chỉ biết cả hai bị xử trảm trong thời bách hại dưới trào hoàng đế Diocletian. Từ thế kỷ thứ V đã có nhiều thánh đường, bệnh viện ở Phương Đông cũng như tại Roma mang tên hai vị thánh này. Cả hai được tôn làm thánh quan thầy cho các lương y và dược sĩ.

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, trong ngày kính hai thánh tử đạo Cósma và Đamianô, chúng con khẩn nguyện cho mọi người biết ca tụng Cha là Đấng Cao Cả, vì Cha đã ban vinh quang bất diệt cho hai vị thánh, lại vì Cha là Đấng quan phòng luôn che chở chúng con. Chúng con cầu xin…