Nhóm gồm 5 người: 
– Tán trợ: Anê Lưu Mai Thanh Trúc, Phêrô Nguyễn Văn Sáng.
– Hoạt động: Phaolô Ngô Thành Nhân, Cecilia Võ Thị Việt Phương và Maria Lưu thị Ngọc Dung

Những công tác của nhóm TT:

Tại Giáo xứ:
–  Câp nhật hóa tin tức và hình ảnh sinh hoạt của Giáo xứ lên trang mạng titoco: Giáo xứ Thị Nghè-Truyền Thông Công Giáo
– H
àng ngày đưa một câu Lời Chúa lên trang của Giáo xứ
– 
Cung cấp hình ảnh cho bản tin hàng tháng của Giáo xứ

Trong Ban MVTT: 
–  Suy niệm Tin Mừng hằng ngày trên blog, chia sẻ trên Google+, Facebook và Twitter
–  Làm nhật tác, nguyệt tác đầy đủ
–  Tham gia các hoạt động truyền thông trong Giáo phận theo điều động của trưởng nhóm
–  Dự phiên họp linh đạo hàng tháng với các thành viên trong hạt
–  Dâng lễ với các thành viên Ban MVTT vào mỗi tối thứ ba đầu tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *