20.Nhóm Legio Mariae : Số đoàn viên: Số cũ: nam 25 nữ 66. Hiện có: nam 28 nữ 62
·         Ban Điều  Hành : Trưởng các Preasidia như cũ.
–       Trưởng Pr. Nữ Vương chứng nhân Tin Mừng: Maria Nguyễn Thị Liễu.
–       Phó Pr. Đức Mẹ Trung gian các ơn: Têrêsa Trần Thị Kim Tuyến.
–       Thư ký Pr Đức Mẹ Giu lòng xót thương: Rôsa Phạm Thị Kim Trang.
·         Công tác thường xuyên :
–        Thăm các gia đình Công giáo: 605 lần.
–        Thăm các gia đình tôn giáo bạn: 378 lần.
–        Thăm các gia đình trễ nãi: 140 lần.
–        Thăm gia đình có bệnh nhân tại gia, bệnh viện: 433 lần.
–        Thăm các gia đình rối: 288 lần.
–        Thăm các hội viên tán trợ: 153 lần.
–        Thăm các gia đình tân tòng và dự tòng: 115 lần.
–        Dạy giáo lý trẻ em và dự tong: 182 lần.
–        Thăm các trẻ không học giáo lý: 108 lần.
–        Thăm các trẻ bại não mầm non 6: 314 lần
–        Họp với các em Junior:  45 lần.
·      Công tác bất thường:
–        Giúp gỡ rối và hợp thức hóa hôn nhân 3 đôi.  Xin chuẩn 1 đôi.
–        Đưa người bỏ mùa Phục sinh lâu năm (2 → 51 năm) : 8 người
–        Đưa người lớn đến học Giáo lý và Rửa tội, Thêm sức: 4 người.
–        Rước Cha xức dầu cho bệnh nhân 3 lần.
* Đề nghị: Các Giáo khu nằm lại danh sách các gia đình, để các Praesidium phụ trách theo giáo khu bổ sung công tác và sâu sắc từng gia đình hơn.

 
21.Giáo chức Công giáo:   Nam 1, Nữ 8

Trưỡng: Maria Nguyễn Kim Xuân, Thư ký: Matta Nguyễn Thị Thùy Tâm, Thủ quỹ: Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Quy.
·         Công tác thường xuyên:
–        Họp thường xuyên hằng tháng vào Chúa nhật thứ 2 tại Giáo xứ từ 17h30 → 18h30.
–        Giúp ban giáo lý về kỷ luật ổn định sinh hoạt trong giờ học từ 9h00 →10h30 vào Chúa nhật hàng tuần.
–        Cử đại diện họp nhóm Giáo chức giáo phận 3 tháng/lần.
–        Tham dự Thánh lễ sáng Chúa nhật đầu tháng tại Trung tâm Mục vụ từ 9h00 → 11h30.
·         Công tác bất thường:
–        Tham gia ban tổ chức Giáo chức giáo phận dịp Đại hộ Giáo chức giáo phận ngày 18/12/2012.
–        Hành hương nghĩa trang Các thánh Tử đạo tại Bà RịaVũng Tàu 02/09/2012.
–        Đại diện Giáo xứ tham dự ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Phù Đổng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *