Nhóm cầu nguyện:
1.Huynh đoàn Phan Sinh Tại Thế: Số đoàn viên 48 
·         Trưởng phục vụ: Luy Trương Tấn Tài, Phó:Têrêxa Nguyễn Thị Bích Đào, Thủ quỹ: Maria Đỗ Thị Tin, Phụ trách huấn luyện: Maria Nguyễn Thị Nhịn. Thư ký: Maria Nguyễn Thị Thơm.
·         Khó khăn: Các anh chị ngày càng già yếu, bệnh tật nên việc đi lại khó khăn, người trẻ chưa tham gia nên đoàn chưa phát triển được.
·         Công tác thường xuyên: 
–        Được phân công tưới cây quanh nhà thờ 1 tuần 2 lần.
–        Đi thăm các bà Dưỡng lão Thủ Đức và Bình Lợi 1 năm 2 lần giúp (8.000.000đ) và giúp Miền trong Mùa chay (1.700.000đ).
* Đề nghị : Khôi phục lại giếng Rửa tội trong Nhà thờ.

2.Dòng Ba Cát Minh : Số hội viên 24 nữ
·         Trưởng: Matta Đỗ Thị Nghĩa, phó: Agnès       Nguyễn Thị Thái. Cố vấn: Hélène Huỳnh Thị Mỹ Châu. Thư ký: Anna Phạm Kim Thoa.
·         Công tác thường xuyên:
–   Quét, lau nhà hài cốt của Giáo xứ.
–   Tham dự các buổi họp, sinh hoạt do HĐMVGX  tổ chức, tham gia lớp học Năm Đức Tin, Cầu nguyện Taize và chầu Thánh Thể ngày thứ năm.
–   Dự Thánh lễ và họp dòng tại nhà thờ Cầu Kho vào Chúa nhật 2 hàng tháng.
–   Dự Thnh lễ và họp dòng tại Đan viện Cát Minh vào Chúa nhật 3 hàng tháng.
–   Góp 300.000đ/tháng giúp người nghèo và các cha hưu.
–   Tham dự các sinh hoạt do cha Tổng linh hướng tổ chức
–   Đọc kinh, thăm viếng và tham gia sinh họat với giáo khu 2.
·         Công tác bất thường:
–        Giúp quỹ ơn Thiên Triệu  9.000.000đ. Đóng góp giúp tủ thuốc từ thiện, các cha hưu, Chủng viện 300.000đ/tháng.
–        Đóng góp giúp giáo xứ Thạnh Lộc Bình Phước 500.000đ, viện dưỡng lão Tình thương Củ Chi 1.000.000đ.
–        Giúp bữa cơm người nghèo 500.000 đ.
 
3.Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm : Số đoàn viên 49. (nam: 12, nữ: 37) 
·         Trưởng: Augustinô Võ Thanh Tùng. Phó nội: Catarina Nguyễn Thị Phụng, Phó ngoại : Maria Trần Thị Thanh Nguyệt, Thư kí: Maria Nguyễn Thị Thu Cúc. Thủ quỹ : Maria Bùi Thị Quyên, Ủy viên truyền thông: Tôma Nguyễn Văn Hùng. Ủy viên bác ái xã hội: Maria Nguyễn Thị Bé Sáu. Ủy viên phụng vụ: Maria Trương Thị Thu Hồng. (Nhiệm kỳ 2017-2021)

Thuận lợi:
–   Được Cha sở linh hướng hàng tháng và khuyến khích trong công tác tông đồ, HĐMVGX hỗ trợ tạo điều kiện sinh hoạt .
·         Khó khăn:
–   Đa số thành viên lớn tuổi nên việc sinh hoạt không đều đặn.
·         Công tác thường xuyên:
–   Lần Chuỗi Mân Côi 22.247 lần.
–   Dâng lễ, rước lễ 8.863 lần.
–   Chầu Thánh Thể 927 lần.
–   Tôn vương Thánh Tâm tại 16 gia đình.
–   Thăm gia đình và thăm bệnh nhân 175 lần và bệnh nhân nằm viện 29 lần, giúp người nghèo 1.470.000đ
·         Công tác bất thường:
–   Đóng góp xây dựng Đại chủng viện 3.710.000đ.
–   Đóng góp quỹ bác ái giáo phận 3.800.000đ.
–   Đóng góp quỹ Truyền giáo giáo phận 900.000đ.
–   Tặng 5 ảnh Thánh Tâm cho những gia đình nghèo Tôn vương.

4.Nhóm Kinh Thánh Cầu nguyện : Số hội viên 43 (3 nam, 40 nữ)
·               Trưởng: Maria Đoàn Thanh Loan. Phụ tá : Maria Đoàn Thị Hóa và Gioakim Nguyễn Quang Trung. Thủ quỹ : Maria Trần Thị Xuân Thu.
·               Công tác thường xuyên:
–              Được phép của cha sở, ngày 16/04/2012  hát lễ chiều thứ ba hàng tuần và Chầu Thánh Thể, lau cung thánh. Ca trưởng: Giuse Trịnh Hồng Thái.
·               Công tác bất thường:
–              Thăm và cầu nguyện cho bệnh nhân.

5.Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót: Số hội viên 55 (nam:5,nữ:50)
Trưởng: Maria Lê Thị Tranh (đang bệnh). Phó: Maria Nguyễn Thị Ra. Thủ quỹ: Maria Đinh Thị Thảo. Thư ký: Maria Nguyện Thị Huệ.
·               Công tác thường xuyên:
–               15h đọc kinh Lòng Cha thương xót tại nhà thờ.
–               Chúa nhật đọc kinh cho các gia đình có nhu cầu.
–               Quét, lau nhà thờ thứ bảy hàng tuần.
–              Tham dự Thánh lễ tạ ơn lòng Chúa thương xót luôn phiên tại các giáo xứ trong Hạt.
–              Thứ năm đầu tháng họp Ban chấp hành trong giáo hạt tại giáo xứ Thanh Đa.
–              Giúp quỹ bác ái 200.000đ,  giúp quỹ ơn gọi 200.000đ/tháng.
·               Công tác bất thường:
–              Chia sẻ bác ái Mùa vọng 2.000.000đ.
–              Cùng Giáo hạt thăm, tặng 150 phần quà cho Giáo xứ Cái Thia, Giáo phận Mỹ Tho và 10.000.000đ xây dựng nhà thờ.
–              Tham dự trực lễ tạ ơn Lòng Chúa thương xót tại Giáo xứ Tân Định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *