Các linh mục phục vụ họ đạo

Tính từ năm 1854 đến nay, đã có 13 linh mục từng phụ trách họ đạo Thị Nghè (chưa kể cha Abonnel (1887):

Số TTCHA SỞ TN NĂMTHÁNH –HỌ & TÊN
1.1854 ANTÔN TRIÊM
2.1867     GENTILLON
3.1869               MARTIN
4.1873 REMIGIUS DELPECH
5.1876 PETRUS JOSEPH GRESET
6.1879                FOUGEROUSE
7.1885 REMIGIUS DELPECH
8.1912 ALEXANDRE LIOGER
9.1936 PHAOLO ĐÀO TRÍ TỊNH
10.1956 FX LÊ VĨNH KHƯƠNG
11.1966 FX PHAN VĂN THĂM
12.1974 DOMINICO VÕ VĂN TÂN
13.1991 PHÊRÔ NGUYỄN CÔNG DANH
14.2013 PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÙNG

Ngoài ra, trong thập niên 1860, một số năm họ đạo không có linh mục phụ trách, nhưng có các thừa sai đến làm mục vụ:
·        Cha Paul Puginier (Phước)      186?-186?
·        Cha Colombert (Mỹ)               186?-1867
·        Cha Pirreau                             1867-1869
·        Cha Gauthier                           1867-1869

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *