• Địa chỉ:22B Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Quận Bình Thạnh
  • Số điện thoại:+028-351-4770

Giáo xứ Thị Nghè

Hiệp nhất – Yêu thương – Đồng trách nhiệm