Ban điều hành:

Trưởng khu:                GB Nguyễn Ngọc Khoa
Phó khu:                     Maria Nguyễn Thị Nhịn
Thư ký-Thủ quỹ:          Maria Nguyễn Thị Hạnh
Ủy viên Phụng vụ:       Matta Trương Thanh Hằng
Ủy viên xã hội:            Anna Nguyễn Thị Kim Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *