Ban Điều hành:

Trưởng khu:                 Phero Nguyễn Văn Sáng

Phó khu:                        Giuse Phạm Văn Hội

Thư ký-Thủ quỹ:           Maria Nguyễn Thị Thu Cúc

Ủy viên Phụng vụ:       Maria Nguyễn Thị Thơm

Ủy viên xã hội:             Phero Lê Trọng Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *